Klassieke varkenspest in Nederland

Klassieke Varkenspest in Nederland

In 1997 en 1998 werd Nederland zwaar getroffen door een epidemie van zeer besmettelijke Klassieke Varkenspest (KVP). In totaal werden 429 uitbraken geconstateerd in de periode februari 1997 tot en met maart 1998. In totaal zijn in deze periode 1,8 miljoen varkens geruimd waarvan 1,1 miljoen preventief, afkomstig van 1286 bedrijven. Deze uitbraak had tijdens de epidemie hoge vleesvarkens- en biggenprijzen ten gevolg doordat het aanbod van varkens en biggen in Nederland kleiner werd. Echter na de het einde van de uitbraak daalden de prijzen sterk doordat vele stallen die leeg stonden door de varkenspest weer herbevolkt waren en omdat minder vleesvarkens en biggen geëxporteerd konden worden.

Om de schade na de epidemie te berekenen is het netto bedrijfsresultaat en het eigen vermogen voor verschillende soorten bedrijven met verschillende groottes in verschillende situaties berekend. Door deze prijsschommelingen zijn de kosten na de epidemie in de periode mei 1998 tot en met december 2000 € 2,5 miljard. De prijsschommelingen hebben ook een groot effect gehad op het eigen vermogen van de varkenshouders. Vooral kleine varkensbedrijven en bedrijven die geruimd zijn wegens een Klassieke Varkenspest besmetting hebben veel ingeteerd op het eigen vermogen. De kleine bedrijven hebben een gemiddelde daling van 55% van het eigen vermogen. De gemiddelde bedrijven en de grote bedrijven hebben respectievelijk een daling van 39% en 35% van het eigen vermogen. De bedrijven die geruimd zijn hebben een gemiddelde daling van het eigen vermogen van 59% en de bedrijven die vrij zijn gebleven van Klassieke Varkenspest hebben een gemiddelde daling van het eigen vermogen van 31%.

Laten we hopen dat de Afrikaanse Varkenspest in Nederland voorkomen kan worden!

18 september 2018